29.03.2019 16:53 A- A+

TÜRPAV STAJ PROGRAMI

TÜRPAV STAJ PROGRAMI

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) Staj Programı

Genel Bilgiler

Staj programı; uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terör çalışmaları, ekonomi, siyasi tarih, teostrateji ile eğitim politikaları alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin bilgi seviyesini artırmayı amaçlamaktadır. Altı hafta sürecek staj programı sürecince stajyerler vakfın çalışmalarında görev alırlar. Programa kabul edilen stajyerlere ilgili politika alanında en az bir uzman araştırmacı ve/veya TÜRPAV yetkilisi kılavuzluk eder. Böylelikle stajyerler bilimsel araştırma teknikleri, semineler ve fikir atölyeleri gibi eğitim faaliyetlerine katılım sağlamanın yanı sıra kayıt oldukları alan hakkında araştırma yapmak, yerli ve yabancı basın organlarını takip ederek kısa notlar çıkarmak gibi sorumluluklar üstlenebilirler. Staj kapsamındaki çalışmalar vakfın genel hizmet binasında yapılır ve ücretsizdir.

Başvuru Tarihleri: 15 Şubat 2019- 12 Nisan 2019 tarihleri arasıdır.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

TÜRPAV’da staj yapabilmek için Türkiye’de veya yurt dışındaki üniversitelerde Doktora, Yüksek Lisans veya Lisans 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri ve mezunları başvuruda bulunabilirler. Bölüm ayırt etmeksizin başvuruda bulunan öğrenciler uygun bulundukları takdirde staj programına katılabilirler.

Başvuru İçin Gerekenler

Staj başvurusu, aşağıda listelenmiş olan belgeler info@turpav.org adresine gönderilerek yapılır. Bunun haricindeki yöntemler kullanılarak yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli diğer belgeler şunlardır:

 • Güncel özgeçmiş
 • Transkript
 • Öğrenci belgesi
 • Niyet mektubu
 • Başvuru yapılan alan ile alakalı en az 1-2 sayfa uzunluğunda yazı

Stajyerlerin Sorumlulukları

 • Stajyerler seminer, fikir atölyesi, ziyaret v.b. gibi etkinliklere ve saha çalışmalarına katılım sağlarlar.
 • TÜRPAV tarafından düzenlenen toplantı, konferans ve benzeri etkinliklere katılırlar ve bunların planlama, organizasyon, icra ve raporlama çalışmalarına destek verirler.
 • Stajyer öğrenciler, TÜRPAV yetkilileri ya da direktörleri tarafından verilen çalışma konuları ile ilgili görevleri yerine getirirler.
 • Katılımcılar başvuru sırasında doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Staj süresinde ya da staj bittikten sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkarsa TÜRPAV, stajı sonlandırma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Stajyerler staj süreleri boyunca TÜRPAV çalışma kurallarına uymayı kabul ederler.
 • Stajyerler genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla yükümlüdür.
 • Staj programını tamamlayan öğrencilerden “Staj Bitirme Çalışması/Makale” yapmaları istenecektir. Çalışmayı tamamlamayana staj bitirme belgesi verilmez.
 • Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri ders ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.

TÜRPAV’ın Sorumlukları

 • Staj programı kapsamında ihtisas seminerleri, fikir atölyeleri, kitap okuma grupları aracılığıyla stajyer öğrencilerin entelektüel gelişimine katkı sunmayı taahhüt eder.
 • Staj programı süresince, TÜRPAV katılımcılara her türlü bilimsel kaynak, ofis malzemeleri ve teknik materyali sağlar.
 • Staj Bitirme Çalışmaları arasından başarılı bulunan makaleler TÜRPAV web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Staj programı sonunda, stajı başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifika verilecektir.
 • TÜRPAV staj programında stajyerlere ücret ödenmemektedir. Ancak öğle yemekleri TÜRPAV tarafından karşılanmaktadır.

 

Gelecek Etkinlikler